SALLY NOACH

Het ongeloof

Aristides de Sousa Mendes was een van de grote helden van de Tweede Wereldoorlog. Deze Portugese consul, gestationeerd in Bordeaux, Frankrijk, werd in mei en juni 1940 geconfronteerd met de realiteit van vele duizenden vluchtelingen buiten het Portugese consulaat die probeerden te ontsnappen aan de verschrikkingen van de nazi-oorlogsmachine. Lees meer over deze bijzondere man op de website van de Sousa Mendes Foundation: https://sousamendesfoundation.org/. Vanaf vrijdag 5 mei kon via een live-stream van de Foundation gekeken worden naar Forgotten Soldier. Zondag 7 mei was er een panel via ZOOM waarin nader ingegaan werd op het belang van het werk dat mijn vader Sally Noach in Frankrijk in de periode september 1940 – september 1942 voor Engelandvaarders en Vluchtelingen heeft verricht. Deze video is het slotwoord van Mordecai Paldiel tijdens het panel van zondag 7 mei. De gehele panel discussie is te zien als The Angel of Lyon op
yt_favicon.png / sousamendesfdn  

Aristides de Sousa Mendes was een van de grote helden van de Tweede Wereldoorlog. Deze Portugese consul, gestationeerd in Bordeaux, Frankrijk, werd in mei en juni 1940 geconfronteerd met de realiteit van vele duizenden vluchtelingen buiten het Portugese consulaat die probeerden te ontsnappen aan de verschrikkingen van de nazi-oorlogsmachine. Lees meer over deze bijzondere man op de website van de Sousa Mendes Foundation: https://sousamendesfoundation.org/. Vanaf vrijdag 5 mei kon via een live-stream van de Foundation gekeken worden naar Forgotten Soldier. Zondag 7 mei was er een panel via ZOOM waarin nader ingegaan werd op het belang van het werk dat mijn vader Sally Noach in Frankrijk in de periode september 1940 – september 1942 voor Engelandvaarders en Vluchtelingen heeft verricht. Deze video is mijn bijdrage aan het panel van zondag 7 mei. De gehele panel discussie is te zien als The Angel of Lyon op   yt_favicon.png / sousamendesfdn  

Op 6 januari 2023 werd ik in het Nationaal Archief te Den Haag geïnterviewd door historicus en publicist Victor Laurentius, samen met Frank Kanhai, al 35 jaar medewerker van het NA, op wie ik altijd kan terugvallen als ik bij mijn onderzoek vastloop

Op 2 mei 2019, Jom HaSjoa, de dag waarop wereldwijd de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht worden, werd het Sally Noach Park officieel geopend in aanwezigheid van tientallen genodigde en belangstellenden, waaronder de Nederlandse ambassadeur in Israel, Gilles Plug Beschoor en echtgenote.
Het Sally Noach Park ligt in Shazar Dakar, een groot, na een brand in 2016, gerestaureerd gebied midden in de kustplaats Haifa (Israel)

Voorafgaand aan de officiële opening van het Sally Noach Park in Israel, werd Jacques Noach, de zoon van Sally, door het Joods Nationaal Fonds (JNF) geïnterviewd. Jacques start een nieuw JNF park als ‘levend monument’ voor zijn vader.

Mijn vader Sally Noach liet in 1971 zijn levensverhaal optekenen. Met dat boek, met de veelzeggende titel Het moest gedaan worden, als leidraad liet mijn zuster Lady Irene Hatter een documentaire maken. Het wordt een echte bioscoopfilm die de naam Forgotten Soldier meekrijgt, een geheel Engelse productie met Lucile Smith als director. Zij heeft een prachtig product gemaakt, inclusief de voor deze film gecomponeerde muziek.
Zie ook forgottensoldier.co.uk

Jaap van Meekren (AVRO Televisie) interviewt Sally Noach over diens activiteiten in de periode september 1940 – september 1942 in Lyon (Frankrijk). Het interview is grotendeels in Lyon opgenomen. Tevens komen aan het woord Greetje Schpektor, Max Koster en Simon Ginsberg.

Boekpresentatie

Op 30 maart 2022 heb ik mijn boek Het ongeloof gepresenteerd in het Verzetsmuseum te Amsterdam. Van deze druk bezochte bijeenkomst is door Nienke van Boom een videoregistratie gemaakt. Dit is de korte versie daarvan

Op 30 maart 2022 heb ik mijn boek Het ongeloof gepresenteerd in het Verzetsmuseum te Amsterdam. Van deze druk bezochte bijeenkomst is door Nienke van Boom een videoregistratie gemaakt. Dit is de integrale versie daarvan
Het programma:
00.00 Inleiding Gerton van Boom, uitgever

08:20 Sierk Plantinga, Vluchtelingen in Frankrijk
37:20 Muzikaal intermezzo
43:30 Interview Frits Barend en Jacques Noach
01:12:20 Dankwoord Jacques Noach
01:24:15 Eerste exemplaar aan Laila Schipper
01:25:45 Dankwoord Laila Schipper
01:28:30 Afsluiting Gerton van Boom, uitgever

Zij vonden dat de ‘onbeschaafde’ gelegenheidsdiplomaat zich meer aan de (Duitse en Vichy-Franse) regels moest houden. De verarmde en vaak antisemitische adellijke top van het corps diplomatique en de ongeschoolde tapijt- en stoffenverkoper Sally Noach spraken niet dezelfde taal.

Zoon Jacques Noach (Londen, 1946) deed uitgebreid archiefonderzoek naar het ‘dossier Sally Noach’ en kwam tot ontluisterende onthullingen over de hulp die ‘Londen’ bood aan Nederlandse vluchtelingen. Als het aan de ambtenaren had gelegen was iedereen vanuit Frankrijk direct teruggestuurd naar het bezette Nederland. Ook was er onmiskenbaar sprake van beschavingsantisemitisme. Ambtelijk werd Sally gekarakteriseerd als ‘geen beschaafd/ welopgevoed mensch’. Consul-generaal der Nederlanden in Frankrijk, Ate Sevenster, formuleerde het helder: ‘Joodse vluchtelingen waren “de minste lui”.’

In 1969 kreeg Sally Noach van koningin Juliana en prins Bernhard het Erekruis van de Huisorde van Oranje. Van regeringswege kreeg hij slechts minachting. In 1971 publiceerde hij zijn oorlogsherinneringen met als titel Het moest gedaan worden. Dit boek is integraal opgenomen.