SALLY NOACH

Het ongeloof

Foto's

Mijn vader was een verwoed fotograaf en filmer.
In zijn archief zaten niet alleen een groot aantal brieven en documenten maar ook een groot formaat fotoalbum met tientallen foto’s, klaarblijkelijk uit de periode 1943 – 1945 in Londen genomen. Data staan er niet bij, wel vaak (en helaas: enkel) voornamen. Ik heb deze foto’s ingedeeld in vijf categorieën, te weten

  • Huize Florys, waar mijn vader na zijn aankomst in Londen enkele weken tot rust kan komen
  • Oranjehaven, het ‘Club-huis’ van de Engelandvaarders, waarvan hij tot Erelid wordt benoemd
  • Departement (van Binnenlandse zaken), dat ‘bereid was’ mijn vader bij een van hun diensten te werk te stellen
  • Londen, met Hyde Park en straten in de omgeving
  • Portretten, sommige met een opdracht

Ik heb er enkele na-oorlogse foto’s aan toegevoegd direct gerelateerd aan de periode 1940 – 1945

Aanvullingen en verbeteringen zijn natuurlijk zeer welkom

Zij vonden dat de ‘onbeschaafde’ gelegenheidsdiplomaat zich meer aan de (Duitse en Vichy-Franse) regels moest houden. De verarmde en vaak antisemitische adellijke top van het corps diplomatique en de ongeschoolde tapijt- en stoffenverkoper Sally Noach spraken niet dezelfde taal.

Zoon Jacques Noach (Londen, 1946) deed uitgebreid archiefonderzoek naar het ‘dossier Sally Noach’ en kwam tot ontluisterende onthullingen over de hulp die ‘Londen’ bood aan Nederlandse vluchtelingen. Als het aan de ambtenaren had gelegen was iedereen vanuit Frankrijk direct teruggestuurd naar het bezette Nederland. Ook was er onmiskenbaar sprake van beschavingsantisemitisme. Ambtelijk werd Sally gekarakteriseerd als ‘geen beschaafd/ welopgevoed mensch’. Consul-generaal der Nederlanden in Frankrijk, Ate Sevenster, formuleerde het helder: ‘Joodse vluchtelingen waren “de minste lui”.’

In 1969 kreeg Sally Noach van koningin Juliana en prins Bernhard het Erekruis van de Huisorde van Oranje. Van regeringswege kreeg hij slechts minachting. In 1971 publiceerde hij zijn oorlogsherinneringen met als titel Het moest gedaan worden. Dit boek is integraal opgenomen.