SALLY NOACH

Disbelief

Bibliography

In deze bibliografie heb ik de mij bekende boeken opgenomen waarin mijn vader Sally Noach op de een of andere manier genoemd wordt. Dat kan door het enkel ‘en passant’ noemen van zijn naam[1], dan wel doordat een heel hoofdstuk aan hem wordt gewijd[2].
Mijn moeder wees mij al vroeg, ik denk dat wij nog in België woonden (ik las graag), op een boek dat thuis in de boekenkast stond. Het was Wonderlijke Ontmoetingen, in 1948 postuum uitgegeven radiovoordrachten van Herman de Man.
Hij vertelt in vier bladzijden over een van de aardigste oorlogsherinneringen die hij heeft. En besluit met Inderdaad, Sally Noach, het duveltje uit het doosje van ons vluchtelingen wereldje, is een van mijn wonderlijkste ontmoetingen in oorlogstijd geweest.
Dan is het een tijd stil in mijn boekenkast, totdat in 1965 het tweede deel van Ondergang van Jacques Presser verschijnt. Een bewondering uitsprekende zin én een foto, bevestigen hetgeen Loe de Jong het jaar daarvoor in een uitzending van zijn legendarische televisieserie De Bezetting naar voren bracht.
In datzelfde jaar 1965 verschijnen Meyer Sluysers Impressies over ‘Londen ’40-’45’. In een soms hilarisch hoofdstuk worden mijn vaders avonturen in Lyon en London uitgebreid en altijd met een glimlach verteld.
Uiteraard mag “It had to be done” in 1971, mijn vaders levensverhaal zoals dat door Max Haringman in 1971 werd opgetekend hier niet ontbreken. Daaruit werd vervolgens door diverse auteurs die over de Tweede Wereldoorlog schrijven vrijelijk geciteerd.
Zo ontstond een lijst met bijna 40 boeken waarvan u op deze website de covers aantreft.

[1] Tomas Ross in  Het verraad van ’42 over de spionagetragedie Englandspiel

[2] Meyer Sluyser , Goocheme Sally in …, daar zaten wij

Click on the title to see the cover

The Dutch government felt that the ‘uncivilised’ diplomat needed to comply more with the (German and Vichy-French) rules. The high class and often anti-semitic members of the Dutch diplomatic service didn’t naturally gel with Sally Noach, an uneducated seller of carpets.

Sally’s son Jacques Noach (London, 1946) carried out extensive research into the ‘Sally Noach File’ and discovered some shocking revelations about the ‘support’ the London-based Dutch government provided to Dutch refugees. If it had been down to the Dutch civil servants, all Dutch refugees would have immediately been sent back from France to occupied Holland. There were also clear signs of a ‘politically correct’ form of antisemitism. Sally was discredited by the Dutch government and referred to as ‘uncivilised’. The Dutch Consul-General in France, Ate Sevenster articulated it clearly: “Jewish refugees are the lowest class.”

In 1969, Sally Noach was awarded the Royal Dutch Honorary Cross by Queen Juliana and Prince Bernhard. From the Dutch government however, Sally received only contempt. He published his war memoirs, titled “It had to be done” in 1971. Those memoirs have been included within this book.